Digital marketing:

hoe volwassen is uw organisatie?


Deze online-vragenlijst is ontwikkeld door het lectoraat Innovatief Ondernemen van de Zuyd Hogeschool. Het doel van deze scan is dat u kunt bepalen in welke mate uw organisatie volwassen is op het gebied van digital marketing (DM).

Onze definitie van digital marketing:

“Digitale Marketing is de discipline waarmee de commerciële koers van een onderneming wordt bepaald en gerealiseerd door gebruik van data en digitale technologieën. Digital Marketing is gericht op realisatie van klantkennis, communicatie en waardecreatie voor de klant. Het uitgangspunt daarbij is het bouwen van een duurzame relatie met (potentiele) klanten en stakeholders”.

In deze scan beantwoordt u een aantal vragen die van belang zijn om uw DM-profiel te bepalen. Het is van belang dat u alle vragen beantwoordt om hiermee een zo nauwkeurig mogelijk profiel te verkrijgen. Wanneer u meer informatie wil ontvangen over deze analyse en het verdere onderzoek vragen we om uw mailadres hieronder in te vullen.


Wanneer u alle vragen correct heeft ingevuld, zullen op het volgende scherm de resultaten zichtbaar worden en vergeleken worden met andere respondenten.

Uw bedrijfsnaam
E-mail adres
Indien Anders:

De vragen


Aantal medewerkers


Aantal medewerkers met taken voor digital marketing

Leeftijd bedrijf


B2B en/of B2C


Welke situatie met betrekking tot capaciteit en skills voor digitale marketing is voor uw organisatie het meest van toepassing?

1 = Geheel mee oneens; 7 = Geheel mee eens

De organisatie beschikt over voldoende capaciteit op het gebied van digitale marketing

1 7

De organisatie beschikt over voldoende vaardigheden op het gebied van digitale marketing

1 7

De organisatie beschikt over voldoende kennis op het gebied van digitale marketing

1 7


Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen

1 = Geheel mee oneens; 7 = Geheel mee eens

Binnen de organisatie worden de laatste digitale en technologische ontwikkelingen nauwgezet in de gaten gehouden

1 7

Mijn organisatie heeft de middelen om nieuwe digitale technologieën snel te implementeren

1 7

Wij zetten vooral in op digitalisering van onze producten en diensten zoals een chatbot of een digitaal loket in plaats van fysieke advies

1 7


Geef aan in hoeverre u de onderstaande kanalen en systemen kent en/of inzet

1 = Ja 2 = Nee, maar wel interessant 3 = Nee en niet interessant, 4 = Deze tool/techniek is ons onbekend

Mijn organisatie optimaliseert de website beleving voor gebruikers van mobiele apparaten (mobile proof)

1 4

Mijn organisatie onderneemt acties om (met de website) beter vindbaar te zijn in zoekmachines zoals Google

1 4

Mijn organisatie verstuurt digitale nieuwsbrieven of mailings naar klanten of andere geïnteresseerden

1 4

Mijn organisatie maakt gebruik van een CRM-systeem

1 4

Mijn organisatie zet social media (als Facebook, Instagram en LinkesIn) in om te communiceren met de doelgroep

1 4

Mijn organisatie gebruikt conversie optimalisatie (het verbeteren van de website met als doel het verhogen van de conversie-ratio van bezoekers naar lead, prospect of klant)

1 4

Mijn organisatie maakt gebruik van marketing automation (Hubspot, Salesforce)

1 4


Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen

1 = Geheel mee oneens; 7 = Geheel mee eens

Binnen de organisatie wordt er een content gecreëerd vanuit een van tevoren vastgestelde strategie (content marketing strategie, contentkalender)

1 7

Mijn organisatie ontwikkelt actief content voor social media

1 7

Binnen onze organisatie gebruiken we data als input voor de creatie en optimalisatie van content

1 7


Mijn organisatie verzamelt de volgende marketingdata:

1 = Nooit 2 = Zelden 3 = Soms, 4 = Vaak, 5 = Heel vaak

Geef de gewenste optie(s) aan
Aantal klanten15
Klanttevredenheid15
Marktgroei- en volume15
Toetreders15
Concurrenten15
Marktaandeel15
Herhalingsaankopen15
Anders15
Indien Anders:

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen:

1 = Geheel mee oneens; 7 = Geheel mee eens

Mijn bedrijf analyseert interne beschikbare marketingdata om betere inzichten te krijgen

1 7

Mijn bedrijf maakt gebruik van externe databronnen

1 7

Ik heb er vertrouwen in dat de data in mijn organisatie accuraat zijn

1 7

Ik heb er vertrouwen in dat de data in mijn organisatie actueel zijn

1 7


Geef aan met welke onderstaande stellingen u het eens bent

Mijn organisatie verzamelt de volgende marketingdata:

1 = Nooit 2 = Zelden 3 = Soms, 4 = Vaak, 5/7 = Heel vaak

Geef de gewenste optie(s) aan
We richten ons op het online communiceren met onze klanten (Speak)15
We focussen ons op het vervullen van klantwensen via online marketing (Serve)15
Onze organisatie richt zich op verhogen van de verkoop door inzet van online-kanalen (Sell)15
Belangrijke focus van ons is het besparen van kosten door middel van online-marketing (Save)15
Belangrijk speerpunt van onze organisatie is de effectievere online aanwezigheid en zichtbaarheid (Sizzle)15
In welke mate realiseert uw bedrijf haar marketingdoelen door de inzet van digital marketing zoals in de vorige vragen benoemd?17

Geef aan in hoeverre u het eens bent met de onderstaande stellingen:

1 = Geheel mee oneens; 7 = Geheel mee eens

Op het gebied van marketingdata

werkt mijn organisatie samen met externe partijen om data te verzamelen

1 7

werkt mijn organisatie samen met externe partijen om data te analyseren

1 7

werkt mijn organisatie niet samen met externe partijen en is dat niet nodig

1 7

werkt mijn organisatie niet samen met externe partijen maar bestaat daaraan wel behoefte

1 7


Bent u tevreden met de resultaten als gevolg van de inspanningen op het gebied van digitale marketing over de afgelopen 2 jaren?

1 7


Met de knop hieronder verstuurt u de antwoorden op uw vragen. De resultaten worden geanalyseerd. Bij dit profiel zit een advies dat een leidraad is om te verbeteren op elk van de gewenste onderwerpen. Omdat we vanwege de wetgeving geen persoonlijke gegevens registeren is het niet mogelijk een meer gedetailleerd advies te geven. Deze vragenlijst is een onderdeel van een groter onderzoek. Wanneer u meer wil weten over dit onderzoek of wanneer u aan dit onderzoek wil deelnemen, kunt u contact opnemen met lectoraatinnovatiefondernemen@zuyd.nl